מילה של סופר

יוסף עמרני

כבר בשחר ילדותי נקשרתי בעבותות של אהבה לספר הספרים. אבי היה כספר תורה מהלך, בקי בכל ספרי הקודש. הוא ציטט בעל פה פסוקים ופרקים שלמים מכל ספרי התנ"ך, לרבות אלה ששפתם ארמית, וכל שיחו ושיגו היה בשפת הקודש של המקרא. לכן העמקתי את היכרותי ואת הבנתי בספר התנ"ך, בלימוד עצמי ובלימודים אקדמיים. היה זה אך טבעי שבחרתי ללמד תנ"ך בבתי הספר התיכוניים, אך שם התאכזבתי לגלות את ההיקף המצומצם של פרקי הנבואה בתוכנית הלימודים המחייבת. בתוכנית זו הוקדשו כחמישה פרקים בלבד ללימוד ספר ירמיהו, הספר המתאר את ימיה האחרונים של ממלכת יהודה, תקופת השפל הקשה ביותר שעברה על עם ישראל, תקופה שהסתיימה בחורבן הארץ ובית המקדש והגליית העם מארצו. תוך עיוניי בספר גיליתי שדמותו של ירמיהו חריגה ושונה מבין כל הנביאים. הקדשתו לנביא קודם לידתו הפכה את נבואתו לגזירת גורל החוזרת ועולה בזעקותיו ובתפילותיו לאורך הספר, ומשום כך כרוכות נבואותיו ללא הפרד עם חייו האישיים ועם דמותו כאדם וכנביא אלוהים. נדהמתי לגלות שהאיש היחיד שנועד להיות נביא אלוהים מבטן, נאבק כל חייו בתוכן נבואותיו ובאל ששלח אותו להשמיע את דבריו. כנביא, הוא ניבא לעמו נבואות אימה וזעם, וכאדם, בכה מרה על צרת עמו, ובכך גילם בנפשו את המאבק בין האדם שבו לבין היותו נביא אלוהים. אכן מעטים הם הנביאים שסולקו או נפגעו בשל נבואתם, ראשון לכולם היה ירמיהו, שנרדף על ידי בני ענתות בצעירותו, ומאוחר יותר בידי בני ירושלים. אלה גם אלה ניסו להורגו, וגם רעיו ובני משפחתו ואפילו הוריו רחקו ממנו. ירמיהו הוכה ונכלא בתקופת המלך יהויקים, ולאחר מכן בימי המלך צדקיהו, וחייו עמדו בסכנת חיים מתמדת. אך אף שהואשם כבוגד על שהטיף בעיצומה של המלחמה לחצות את הקווים ולהיכנע לאויב הבבלי, היה מעמדו איתן וכל הניסיונות להורגו לא התממשו ולא מנעו ממנו לקיים את שליחותו הנבואית. לאחר חורבן העיר נשאר ירמיהו ביהודה והטיף להישארות בארץ תחת השלטון הבבלי. אך דבריו לא התקבלו והוא נאלץ לרדת עם שארית הפלֵטה של יהודה למצרים. ירמיהו האיש מתואר בדברי נבואותיו הוא, כאדם קשה מאוד, בודד, סוער ונרדף, ועובדי אלילים ומאמינים בה' אלוהי ישראל התנגדו לו כאחד. על ירמיהו נגזר לחיות ערירי ללא אישה וילדים, כדי לסמל בחייו את חוסר התקווה והתוחלת לקיום יהודה. משום כך, משך ספר זה את לבי והגביר את צימאוני לגמוע ממנו עוד ועוד, וככל שקראתי ולמדתי לעומק את הספר, כך גברה סקרנותי והתעניינותי בדמותו האלמותית המיוחדת של האיש והנביא ירמיהו. לכן, החלטתי לכתוב רומן היסטורי המתאר בצורה סיפורית ועלילתית את שנותיה האחרונות של יהודה, תקופת השפל הקשה ביותר שעברה על עם ישראל, תוך שימת דגש על מסריו ועל אישיותו המורכבת של הנביא ירמיהו, על השקפותיו ועל מגמת חייו ופועלו.

יוסף עמרני

חוקר תנ"ך, איש חינוך ומנהל בית ספר.