המחלקה לתנ"ך אונ' בר אילן

ירמיהו סיפורו של נביא החורבן והגאולה
פרופסור אמריטוס יוסף פליישמן, המחלקה לתנ"ך אוניברסיטת בר אילן

 

 

קראתי בעיון ובהנאה את ספרו של תלמידי וידידי מר יוסף עמרני "ירמיהו, סיפורו של נביא החורבן והגאולה".
להלן חוות דעתי על חיבור זה.

 

תקופת נבואתו של ירמיהו הנביא קשה וכאובה מאוד. נבוכדנצר מלכה של האימפריה הבבלית החדשה העצומה במידותיה והאדירה בכוחה הצבאי כבש את יהודה, הגלה באופן הדרגתי את תושביה ולבסוף החריב את בית המקדש הראשון והרס אזורים רבים בממלכת יהודה.

 

בכל דור ודור בני ברית ושאינם בני ברית מנסים להבין את ספרו של ירמיהו הנביא ומטבע הדברים הוצעו והוצגו גישות רבות ושונות. מר עמרני בחר להגיש לקורא את סיפרו "ירמיה נביא החורבן והגאולה" כרומן היסטורי.

 

אירועים היסטוריים ידועים מספר ירמיה עומדים במוקד העלילה, שגיבוריה הראשיים הם דמויות היסטוריות ממשיות . במקרים אחרים המחבר 'בורא ' דמויות משנה בדיוניות, והמאורעות ההיסטוריים עומדים ברקע העלילה . יש פעמים שבהם נעשה מאמץ לדייק ככל האפשר בעובדות ההיסטוריות כפי שעולות מהטקסט המקראי ומהמחקר , אך לעיתים המחבר מעדיף לוותר על הדיוק ההיסטורי לטובת מטרות אמנותיות.

 

בבוחרו סוגה ספרותית זו שהייתה מקובלת במאה ה- 19 ובתחילת המאה העשרים, מר עמרני הצטרף לשורת סופרים בסוגת הרומן ההיסטורי כגון וולטר סקוט, אלכסנדר דיומא ועוד.


באמצעות ז'אנר זה של הרומן ההיסטורי יכול היה המחבר להציע לקורא מילויי פערים מעניינים ואף מרתקים. לעיתים מילויי הפערים מתבססים על מדרשים, פרשנות ומחקר ולעיתים הם נובעים מרוחו היצירתית של המחבר.

 

הקורא את ספר מתוודע גם לאספקטים מגוונים שהטקסט המקראי אינו מזכיר במפורש ובכך מתקבלת מחד-גיסא תחושה של אינטימיות עם הנביא , תחושותיו, קשייו ומאווייו ומאידך גיסא עם האירועים השונים המעצבים תקופה כה משמעותית בהיסטוריה היהודית.

הקורא את הרומן ההיסטורי שיצא מתחת ידיו של מר עמרני טוב יעשה אם תחילה יקרא ויכיר את ספר ירמיה שכן רק כך יוכל להבחין בין העובדות המקראיות לבין השלמות הפערים וה'עובדות' שהן פרי מחשבתו של המחבר.

 

בספר ארבעים ושמונה פרקים לא ארוכים אשר דנים בנושאים העיקריים הנכללים בספר ירמיה.